Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze strona główna 

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Raczkach 

Ogłoszenie o konkursie

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-20 15:13:18, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jadwiga Szymulewska
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
- Sekretarz Gminy 

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2019-01-22 14:54:04, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Szymulewski
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds.
drogownictwa 

Ogłoszenie o naborze

Sprostowanie z dnia 15 listopada 2018r.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-09 12:17:57, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds.
promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady
Gminy 

Zarządzenie Nr 32 Wójta Gminy Raczki zdnia 7 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy

Zarządzenie Nr 33 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy

Zarządzenie Nr 34/15 Wójta Gmibny Raczki z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. promocji, komunikacji społecznej i obsługi Rady Gminy

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-07 09:30:56, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Andrzej Czuper
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Raczki - stanowisko ds. środków
finansowych z funduszy unijnych i krajowych 

Zarządzenie Nr 10 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

Zarządzenie Nr 11 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2015. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

Zarządzenie Nr 12 Wójta Gminy Raczki z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych w Urzędzie Gminy w Raczkach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. środków finansowych z funduszy unijnych i krajowych

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-20 09:06:32, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Raczki - stanowisko do spraw księgowości
podatkowej 

Zarządzenie Nr 15 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 17 Wójta Gminy Raczki z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie ustalenia harmonogramu postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-01 08:55:16, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raczkach 

ogloszenie_nabor_zgkim_2010.doc

Zarządzenie Nr 19/2010 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Informacja Komisji o kandydatach spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowo- księgowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 13:42:04 Informację zaktualizowano 2010-08-12 13:45:09, wprowadzający: Mariusz Zalewski
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Kuriankach 

Zarządzenie Nr 257/10 Wójta Gminy Raczki z dnia 16 marca 2010r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Ogłoszenie o konkursie

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 11:12:02, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Raczkach 

Zarządzenie Nr 19/2008r. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Ogłoszenie Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach z dnia 2 grudnia 2008r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 13:22:36, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Mirosław Wądołowski
Nabór na stanowisko do spraw obsługi organów
gminy 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 14:03:04, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na stanowisko ds obsługi kasowej 

Zarządzenie Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Raczki z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13 Wójta Gminy Raczki z dnia 8 października 2007r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-08 08:35:47 Informację zaktualizowano 2007-10-08 08:38:02, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na stanowisko ds. ochrony przyrody i
rolnictwa 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-23 08:22:07 Informację zaktualizowano 2007-08-09 10:31:32, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na stanowisko do spraw gospodarki
nieruchomościami i zagospodarowania
przestrzennego 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Raczki

Informacja o wyborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-25 11:16:05, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
Nabór na satnowisko do spraw świadczeń
rodzinnych 
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Data wprowadzenia informacji 2006-04-04 12:41:19, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
Nabór na stanowisko do spraw świadczeń
rodzinnych 
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze
Data wprowadzenia informacji 2006-03-24 07:20:17 Informację zaktualizowano 2006-03-24 07:21:46, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
Nabór na stanowisko do spraw świadczeń
rodzinnych 
 Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych
Data wprowadzenia informacji 2006-03-06 12:50:57 Informację zaktualizowano 2006-03-06 12:58:04, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
Nabór na stanowisko do spraw organizacyjnych i
kadrowych 
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 14:17:43 Informację zaktualizowano 2006-03-06 12:57:06, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
 
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne okreslone w ogłoszeniu o naborze
Data wprowadzenia informacji 2006-02-01 12:25:23, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
 
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2006-01-16 14:53:26 Informację zaktualizowano 2006-03-06 12:56:40, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Janina Kareło
Nabór na stanowisko informatyka 
 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Data wprowadzenia informacji 2006-01-03 13:24:47 Informację zaktualizowano 2006-03-06 12:56:14, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
 
 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze
Data wprowadzenia informacji 2005-12-21 11:22:03, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Krystyna Majewska
 
 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2005-12-06 14:55:18 Informację zaktualizowano 2006-03-06 12:55:35, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Janina Kareło
wersja do druku