Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Programy i zamierzenia strona główna 

Programy i zamierzenia
Stratego Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022 
 Uchwała Nr XI/105/16 Rady Gminy Raczki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Raczki na lata 2016-2022"
Data wprowadzenia informacji 2019-03-13 15:29:30 Informację zaktualizowano 2019-03-13 15:29:38, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 
 Strategia rozwoju Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin "ROSPUDA" na lata 2000 - 2015 - wyciąg (wyciąg zawiera informacje zawarte w strategii opracowanej dla trzech gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia, dotyczące w szczególności Gminy Raczki)
Data wprowadzenia informacji 2003-06-27 09:05:48 Informację zaktualizowano 2003-06-27 09:18:28, wprowadzający: Krystyna Majewska
 
 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raczki na lata 2004 - 2009
Data wprowadzenia informacji 2004-04-26 14:29:52, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Ryszard Pupiałło
 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2004 - 2015
Data wprowadzenia informacji 2004-10-04 12:51:42, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Jan Bubrowski
 
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2004-10-04 12:53:14, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Jan Bubrowski
 
 Raport z wykonania „Gminnego Programu Ochrony Środowiska Gminy Raczki do roku 2015”
Data wprowadzenia informacji 2009-01-29 11:23:25, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2009-11-10 07:28:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Romuald Dzienis
 
 Uchwała Nr XXXV/150/06 Rady Gminy Raczki z dnia 30 marca 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2009-01-29 11:25:17 Informację zaktualizowano 2009-11-10 07:27:06, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Raczki na lata 2004 - 2013
Data wprowadzenia informacji 2005-01-04 09:55:56 Informację zaktualizowano 2009-11-10 07:26:59, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Ryszard Pupiałło
 
 Projekt "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z uzwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016".
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 17:10:01, wprowadzający: Romuald Dzienis, autor: Jan Bubrowski
 
 Projekt wieloletniego "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Raczki".
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 17:12:23, wprowadzający: Romuald Dzienis, autor: Jan Bubrowski
 
 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010 - 2015 ( załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/10 Rady Gminy Raczki z dnia 27 kwietnia 2010r.).
Data wprowadzenia informacji 2010-05-21 12:43:43, wprowadzający: Romuald Dzienis, autor: Henryk Markowski
 
 Uchwała Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 13:40:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 13:40:38, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/175/10 Rady Gminy Raczki z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie aktualizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Raczki na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z wieloletnim "Programem usuwania
Data wprowadzenia informacji 2010-07-28 13:40:57, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 
 Uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Raczki z dnia 28 marca 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raczki
Data wprowadzenia informacji 2012-05-17 10:19:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Bogusław Konieczny
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2015r.
Data wprowadzenia informacji 2016-09-22 12:20:33 Informację zaktualizowano 2016-12-29 12:11:09, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2014r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-29 12:11:28, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2013r.
Data wprowadzenia informacji 2016-12-30 07:53:12, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
 
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Raczki za 2016r.
Data wprowadzenia informacji 2017-06-28 09:32:09, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jan Bubrowski
wersja do druku