Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Stan zatrudnienia
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stan zatrudnienia strona główna 

Stan zatrudnienia
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2018r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,

2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 osoby (23,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 10 osób ( 9 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
asystent rodziny 1 osoba (0,5 etatu)
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).
3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
 

Ogółem  8 osób (7,5 etatów), w tym:

 

1) kierownik   -  1 osoba ( 1/2 etatu)

2) pracownicy ekonom.- adm. - 3 osoby  ( 3 etaty)

3) kierowcy - 4 osoby ( 4 etaty)

4) umowa zlecenie  - 1 osoba

 

4.Szkoła Podstawowa w Raczkach
 

Ogółem 74 osób  ( 59,83 etatów ), w tym:

 

dyrektor – 1 osoba  (1 etat)
wicedyrektor – 1 osoba (1 etat)
nauczyciele  - 53 osób ( 40,08 etatów)

(w tym  12 nauczycieli z gimnazjum dopełnia etat – 6,61 etatów)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 1,75 etatu)
pracownicy obsługi – 17 osób (16 etatów)

(w tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo )

6)  umowa zlecenie – 2 osoby

  

5.Gimnazjum w Raczkach

 

Ogółem  29 osób ( 25,42 etatów), w tym:

 
dyrektor – 1 osoba ( 1 etat)
nauczyciele -  21 osób ( 17,42 etatów)

(w tym 12 nauczycieli uzupełnia etat w SP Raczki – 6,61 etatów)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 2 etaty)
pracownicy obsługi – 5 osób ( 5 etaty)

 
 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (10 etatów), w tym:

 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administracyjnego - 3 osoby (3 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
Konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 1 osoba ( 1 etat),
 Kierowcy - 1 osoba (1 etat),
 Robotnik gospodarczy - 1 osoba (1 etat),

                                                    Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 Dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etat),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,38 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,50 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 10:08:37, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2017r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,

2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 osoby (23,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 10 osób ( 9 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
asystent rodziny 1 osoba (0,5 etatu)
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).
3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach
 

Ogółem  12 osób (10,5 etatów), w tym:

 

1) kierownik   -  1 osoba ( 1/2 etatu)

2) pracownicy ekonom.- adm. - 3 osoby  ( 3 etaty)

3) kierowcy - 4 osoby ( 4 etaty)

4) opieka nad dowożeniem – 4 osoby (3 etaty)

4) umowa zlecenie  - 1 osoba

 

4.Szkoła Podstawowa w Raczkach
 

Ogółem 68 osób  ( 57,14 etatów ), w tym:

 

dyrektor – 1 osoba  (1 etat)
wicedyrektor – 1 osoba (1 etat)
nauczyciele  - 50 osób ( 39,39 etatów)

(w tym  10 nauczycieli z gimnazjum dopełnia etat – 1,68 etatów)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 1,75 etatu)
pracownicy obsługi – 14 osób (14 etatów)

(w tym 2 osoby zatrudnione na zastępstwach )

6)  umowa zlecenie – 1 osoba

 

 

5.Gimnazjum w Raczkach

 

Ogółem  28 osób ( 24,10 etatów), w tym:

 
dyrektor – 1 osoba ( 1 etat)
nauczyciele -  20 osób ( 16,10 etatów)

(w tym 10 nauczycieli uzupełnia etat w SP Raczki – 1,68 et.)
pracownicy administracji – 2 osoby ( 2 etaty)
pracownicy obsługi – 5 osób ( 5 etaty)

 
 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (9,5 etatów), w tym:

 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
Konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 1 osoba ( 1 etat),
 Kierowcy - 2 osoby (1,5 etatu),
 Robotnik gospodarczy - 1 osoba (1 etat),

                                                    Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 Dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etat),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,63 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,75 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2017-10-09 10:04:57, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2016r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,

2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 osoby (23,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 10 osób ( 9 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
asystent rodziny 1 osoba (0,5 etatu)
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 10,5 etatu), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 0,5 etat),
pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)
opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)

4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 54 osoby ( 49,79 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
nauczyciele - 40 osób ( 36,04 etatów),
pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).

 

5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajace 31 osób (29,02 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
nauczyciele - 22 osoby ( 20,02  etatu),
pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)

 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (9,5 etatów), w tym:
 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
Konserwator urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 1 osoba ( 1 etat),
 Kierowcy - 2 osoby (1,5 etatu),
 Robotnik gospodarczy - 1 osoba (1 etat),

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 Dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etat),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,63 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,75 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2016-09-26 11:03:57, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2015r. -

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 23 osoby (22,5 etatu), w tym:

Wójt,  Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osóby (4 etaty)
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 13 osób ( 12,5 etatów),
pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 8 osób ( 7,5 etatu), w tym:
kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 2 osoby (2 etaty),
pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 11 etatów), w tym:
kierownik - 1 osoba (1 etat),
pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)
opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)

4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 53 osoby ( 48,68 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
nauczyciele - 39 osób ( 34,93 etatów),
pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).

 

5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajace 31 osób (29,51 etatów), w tym:
dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
nauczyciele - 22 osoby ( 20,51  etatu),
pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)

 

6. Zakłady budżetowe:

  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (9,5 etatów), w tym:
 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
 kierowcy - 2 osoby (1,5 etaty),
 pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby (2 etaty).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (2,63 etatu), w tym:
 kierownik - 1 osoba (1 etat),
 pracownicy biblioteczni  - 1 osoby ( 1 etatu),
 pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu),
Księgowa -1 osoba ( 0,13 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osób (3,63 etatu)
 dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
pracownicy obsługi – 3 osoby (2,75 etatu)
księgowa – 1 osoba  (0,13 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2015-09-21 10:08:49 Informację zaktualizowano 2015-09-21 10:09:19, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych
- według stanu na dzień 1 września 2014r. -
W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.
Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 22 pracowników (22 etatów), w tym:


• Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)
• pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osób (4 etatu)
• pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 10 osób ( 10 etatów),
• pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 9 osób ( 8,5 etatu), w tym:


• kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
• pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),
• opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),
• pracownicy prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 11 etatów), w tym:


• kierownik - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
• kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)
• opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)
• umowa-zlecenie – 1 osoba


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 53 osoby ( 48,22 etatów), w tym:


• dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
• nauczyciele - 39 osób ( 34,47 etatów),
• pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
• pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).


5. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniająca 32 osób (29,78 etatów), w tym:


• dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
• nauczyciele - 23 osoby ( 20,78 etatu),
• pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
• pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


6. Zakłady budżetowe:


1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach, zatrudniający 10 osób (10 etatów), w tym:


• kierownik - 1 osoba (1 etat),
• główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy działu finansowo - administracyjnego - 2 osoby (2 etaty),
• pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),
• kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
• pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoba (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


• kierownik - 1 osoba (1 etat),
• pracownicy biblioteczni - 2 osoby ( 1,5 etatu),
• pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach zatrudniający 5 osoby (4.42 etatów)


• dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)
• pracownicy obsługi – 4 osoby ( 3,67 etatu)

 

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-15 09:04:22 Informację zaktualizowano 2014-09-15 09:05:38, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2013r. -


W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 22 pracowników (22 etatów), w tym:


·       Wójt,  Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 4 osób (4 etatu)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 10 osób ( 10 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 9 osób ( 8,5 etatu), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),


·       opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 3 osoby (3 etaty),


·       pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 11 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 4 osoby ( 4 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 3 etaty)


·       umowa-zlecenie – 1 osoba


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 52 osoby ( 46,72 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 38 osób ( 32,97 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 10 osób (10 etatów).


 


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 32 osób (30,03 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 23 osoby ( 21,03  etatu),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


 


6. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 10 osób (10 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 2 osoby ( 2 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoba (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 5 osoby (4.42 etatów)


·        dyrektor - 1 osoba ( 0,75 etatu)


·       pracownicy obsługi – 4 osoby ( 3,67 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2013-10-04 10:11:17, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2012r. -


W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych, w tym: 5 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 23 pracowników (22,5 etatów), w tym:


·       Wójt,  Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (4,5 etatu)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy – 10 osób ( 10 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 4 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 8 osób ( 7,5 etatu), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),


·       opiekun w ośrodku pomocy społecznej - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS – 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy  prowadzący sprawy księgowo – finansowe – 1 osoba (0,5 etatu).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 12 osób ( 10,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 4 osoby ( 3,5 etatu)


·       opieka nad dowożeniem – 4 osoby ( 2,75 etatu)


·       umowa-zlecenie – 1 osoba


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniająca 51 osób ( 45,23 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 38 osób ( 32,48 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osób (9 etatów).


·       Umowa zlecenie – 1 osoba


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 31 osób (28,85 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 22 osóby ( 19,85  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


 


6. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoba (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,50 etatów)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,75 etatu)


 

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-09 10:49:17, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2011r. -


W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 pracowników (23,5 etatów), w tym:


·       Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 4 osoby ( 4 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 6 osób (5,5 etatu)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 11 osób ( 11 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 7 osoby ( 6,5 etaty), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 3 osoby (3 etaty),


·       opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji GOPS - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 1 osoba (0,5 etatu),


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 9,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 3 osoby ( 3 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 3 osoby ( 2,25 etatu)


·       umowa-zlecenie – 1 osoby


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniające 48 osób ( 42,88 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 35 osób ( 30,13 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osób (9 etatów).


·       Umowa zlecenie – 1 osoby


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 29 osób (28,39 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 20 osoby ( 19,39  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 10 osób (8,85 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 8 osób (6,85 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 8,73 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 8 osób (6,85 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


8. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby (2 etaty).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,50)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,75 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-19 08:12:40, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2010r. -


W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 pracowników (24 etatów), w tym:


·       Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 6 osób (6 etatów)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 12 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),


·       opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 9,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 3 osoby ( 3 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 3 osoby ( 2,25 etatu)


·       umowa-zlecenie – 2 osoby


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniające 46 osób ( 41,73 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 33 osób ( 28,98 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osób (9 etatów).


·       Umowa zlecenie – 2 osoby


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 31 osób (30,35 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 22 osoby ( 21,35  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


·       umowa zlecenie  1 osoba


 


 


6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 12 osób (11,18 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 10 osób (9,18 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 11 osób ( 9,61 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 9 osób (7,22 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


8. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,25)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,5 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-23 13:34:03, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 


- według stanu na dzień 1 września 2009r. -


W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.


Jednostki budżetowe:


1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 24 pracowników (23,5 etatów), w tym:


·       Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)


·       pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 6 osób (6 etatów)


·       pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 11,5 etatów),


·       pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).


2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:


·       kierownik - 1 osoba ( 1 etat),


·       pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),


·       opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).


3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 9,25 etatów), w tym:


·       kierownik - 1 osoba (1 etat),


·       pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),


·       kierowcy – 3 osoby ( 3 etaty)


·       opieka nad dowożeniem – 3 osoby ( 2,25 etatu)


·       umowa-zlecenie – 2 osoby


4. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniające 47 osób ( 41,93 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),


·       nauczyciele - 34 osób ( 29,18 etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),


·       pracownicy obsługi - 9 osoby (9 etatów).


5. Gimnazjum  w Raczkach, zatrudniajaca 31 osób (29,94 etatów), w tym:


·       dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),


·       nauczyciele - 22 osoby ( 20,94  etatów),


·       pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),


·       pracownicy obsługi - 5 osób (5 etatów)


 6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 12 osób (9,73 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 10 osób (7,73 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 12 osób ( 9,22 etatów), w tym:


·       dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),


·       nauczyciele - 10 osób (7,22 etatów),


·       pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).


8. Zakłady budżetowe:


  1.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        główny księgowy - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),


·        kierowcy - 2 osoby (2 etaty),


·        pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).


Instytucje kultury:


1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:


·        kierownik - 1 osoba (1 etat),


·        pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu),


·        pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).


2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach  zatrudniający 3 osoby (2,25)


·        dyrektor - 1 osoba ( 3/4 etatu)


·       pracownicy obsługi – 2 osoby ( 1,5 etatu)

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-16 11:31:49 Informację zaktualizowano 2009-09-16 11:33:50, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Elżbieta Sieńkowska
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2008r. -

W gminie funkcjonuje 10 jednostek organizacyjnych, w tym: 7 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (20,5 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 11,5 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba ( 1 etat).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 8,89 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • kierowcy- 3 osoby ( 3 etaty),
 • opieka nad dowożeniem - 3 osoby (1,89 etatu),
 • umowa - zlecenie - 2 osoby.

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 32 osób ( 30,46 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 23 osób ( 21,46 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 5 osoby (5 etatów).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 46 osoby (40,87 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 34 osób ( 29,12 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 8 osób (8 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 13 osób (10,17 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 11 osób (7,22 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 12 osób ( 9,22 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 10 osób (7,22 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, zatrudniający 3 osoby (3 etaty) 

 •  dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy obsługi - 2 osoby (2 etaty).
 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-22 08:04:37, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2007r. -

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (20,5 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 12 osób ( 11,5 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba ( 1 etat).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 10 osób ( 8,89 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty),
 • opieka nad dowożeniem - 3 osoby (1,89 etatu),
 • umowa - zlecenie - 2 osoby.

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 34 osób ( 32,67 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 25 osób ( 23,67 etatów), w tym 2 osoby na zastępstwie,
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 5 osoby (5 etatów).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 42 osoby (37,66 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 31 osób ( 25,91 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 8 osób (8 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (10,67 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (8,67 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 10 osób (10,42 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (8,42 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 9,37 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (7,37 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 9 osób ( 7,90 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat)
 • nauczyciele - 7 osób (5,90 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, zatrudniający 3 osoby (3 etaty) 

 •  dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy obsługi - 2 osoby (2 etaty).
 
Data wprowadzenia informacji 2007-09-24 14:00:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 1 września 2006r. -

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (21 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 11 osób ( 11 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 7 osób ( 7 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 3 osoby ( 3 etaty).

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 38 osób ( 36,22 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 25 osób ( 23,22 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 7 osoby (7 etatów).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 43 osoby (40,08 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 29 osób ( 26,33 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 10 osób (10,0 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (10,21 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (8,21 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 11 osób (10,34 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (8,34 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 10,13 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (8,13 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 10 osób ( 9,12 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat)
 • nauczyciele - 8 osób (7,12 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 11 osób (11 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoba (1 etat).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

 •  dyrektor - 1 osoba

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2006-10-02 13:35:31, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Elżbieta Śieńkowska
 

Zatrudnienie w gminnych jednostkach organizacyjnych 

- według stanu na dzień 2 stycznia 2006r. -

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy, 2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 21 pracowników (21 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy - 11 osób ( 11 etatów),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 8 osób ( 7,26 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 4 osoby ( 3,26 etatów).

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 32 osoby ( 29,27 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 24 osób ( 21,27 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 4 osoby (4 etaty).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 38 osób (35,9 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 26 osób ( 24,15 etatów),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatów),
 • pracownicy obsługi - 8 osób (8,0 etatów)

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (9,14 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (7,14 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 10 osób (9,06 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (7,06 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 9 osób ( 8,05 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 7 osób (6,05 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 10 osób ( 8,61 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat)
 • nauczyciele - 8 osób (6,61 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby (2 etaty).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (4 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

 •  dyrektor - 1 osoba

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-06 10:07:07 Informację zaktualizowano 2006-01-06 10:12:49, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Janina Kareło
 

W gminie funkcjonuje 12 jednostek organizacyjnych, w tym: 9 jednostek budżetowych, 1 zakład budżetowy,2 instytucje kultury.

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy Raczki, zatrudniający ogółem 20 pracowników (20 etatów), w tym:

 • Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy - 3 osoby ( 3 etaty)
 • pracownicy referatu finansowego prowadzący sprawy księgowo - finansowe - 5 osób (5 etatów)
 • pracownicy administracyjni prowadzący sprawy należące do kompetencji gminy 10 osób ( 10 etatów), w tym pracownicy prowadzący również zadania zlecone - 4 osoby (4 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raczkach, zatrudniający 4 osoby ( 4 etaty), w tym:

 • kierownik - 1 osoba ( 1 etat),
 • pracownicy socjalni - 2 osoby (2 etaty),
 • opiekun usług specjalistycznych - 1 osoba (1 etat).

3. Biuro Obsługi Szkół w Raczkach, zatrudniające 6 osób ( 6 etatów), w tym:

 • kierownik - 1 osoba (1 etat),
 • pracownicy ekonomiczno - administracyjni - 3 osoby ( 3 etaty),
 • pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 2 osoby ( 2 etaty).

Biuro zatrudnia również 2 osoby (umowa - zlecenie) zapewniające opiekę podczas dowożenia uczniów do szkół.

4. Gimnazjum w Raczkach, zatrudniające 27 osób ( 25,11 etatów), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby ( 2 etaty),
 • nauczyciele - 19 osób ( 17,11 etatu),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (2 etaty),
 • pracownicy obsługi - 4 osoby (4 etaty).

5. Szkoła Podstawowa w Raczkach, zatrudniajaca 37 osób (35,08 etatu), w tym:

 • dyrektor, wicedyrektor - 2 osoby (2 etaty),
 • nauczyciele - 25 osób ( 23,33 etatu),
 • pracownicy administracji - 2 osoby (1,75 etatu),
 • pracownicy obsługi - 8 osób.

6. Szkoła Podstawowa w Żubrynku, zatrudniająca 11 osób (9,1 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba (1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (7,1 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

7. Szkoła Podstawowa w Kuriankach, zatrudniająca 11 osób (9,56 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 9 osób (7,56 etetu),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

8. Szkoła Podstawowa we Wronowie, zatrudniająca 10 osób ( 9,5 etatu), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba ( 1 etat),
 • nauczyciele - 8 osób (7,5 etatu),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

9. Szkoła Podstawowa w Wierciochach, zatrudniająca 9 osób ( 8 etatów), w tym:

 • dyrektor - 1 osoba,
 • nauczyciele - 7 osób (6 etatów),
 • pracownicy obsługi - 1 osoba (1 etat).

Zakłady budżetowe:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach,  zatrudniający 12 osób (12 etatów), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  główny księgowy - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy działu finansowo - administacyjnego - 3 osoby (3 etaty),
 •  pracownicy oczyszczalni ścieków - 4 osoby ( 4 etaty),
 •  kierowcy - 2 osoby (2 etaty),
 •  pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi - 1 osoby (1 etaty).

Instytucje kultury:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach, zatrudniająca 4 osoby (3 etaty), w tym:

 •  kierownik - 1 osoba (1 etat),
 •  pracownicy biblioteczni  - 2 osoby ( 1,5 etatu), w tym 1 osoba (0,5 etatu - filia biblioteki w Kuriankach),
 •  pracownicy obsługi - 1 osoba (0,5 etatu).

2. Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach

 •  dyrektor - 1 osoba

 

 

 
Data wprowadzenia informacji 2004-10-19 14:24:11 Informację zaktualizowano 2006-05-25 08:16:49, wprowadzający: Krystyna Majewska
wersja do druku