Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Dług publiczny strona główna 

Dług publiczny
 
 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005r.
Data wprowadzenia informacji 2004-12-30 13:50:00, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Uradzińska
 
 Informacja uzupełniajaca dotycząca zaciągniętych kredytów i pożyczekk
Data wprowadzenia informacji 2004-12-30 13:51:43, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Uradzińska
 
 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2006r.
Data wprowadzenia informacji 2005-12-06 10:43:28 Informację zaktualizowano 2005-12-06 10:47:51, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Uradzińska
 
 Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań na lata 2006 - 2011
Data wprowadzenia informacji 2005-12-06 10:46:30, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Uradzińska
 
 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-09 12:06:36, wprowadzający: Krystyna Majewska, autor: Teresa Uradzińska
 
 Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Raczki z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2006 roku
Data wprowadzenia informacji 2007-05-18 11:09:30, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2008r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:07:39, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Zarządzenie Nr 191/09 Wójta Gminy Raczki z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu, zobowiązaniach, dotacjach otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazie udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazie osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykazie osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 12:49:36 Informację zaktualizowano 2009-12-14 09:06:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:09:02, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-31 09:33:21 Informację zaktualizowano 2009-12-14 09:06:36, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:10:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-12-14 09:10:54, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2010-02-24 11:32:32, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-04-29 09:54:05, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Prognoza kwoty długu na lata 2010 - 2014
Data wprowadzenia informacji 2010-06-01 14:54:55, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-27 12:34:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-10-29 10:29:16, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 11:58:25, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Roczne sprawozdanie uzupełniające Rb-UZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-03-07 11:59:20, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-04-21 13:41:07, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-07-25 13:11:47, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 10:21:19, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 10:25:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Uchwała Nr XII/71/11 Rady Gminy Raczki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raczki na lata 2012 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2012-02-24 10:32:43, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Teresa Uradzińska
 
 Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku
Data wprowadzenia informacji 2012-04-25 11:28:14, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Agnieszka Grzędzińska
 
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 09:04:35, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Agnieszka Grzędzińska
 
 Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2014 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-02-25 09:05:16, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Agnieszka Grzędzińska
 
 Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-04-22 09:28:54, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Agnieszka Grzędzińska
wersja do druku