Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Ochrona Danych Osobowych
Ponowne wykorzystywanie
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
Działalność Lobbingowa
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Ocena sanitarna wody
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Nieodpłatna pomoc prawna
Dokumentacja kontrolna
Dotacje oświatowe
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Obszar i mieszkańcy strona główna 

Obszar i mieszkańcy
Mieszkańcy gminy - stan na 17 marca 2015 roku 

Gminę zamieszkuje 6029 osób, w tym poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy (sołectwach) zamieszkuje osób (stan na 01.12.2018r.):

 1. Bakaniuk - 200
 2. Bolesty - 39 
 3. Chodźki - 149
 4. Dowspuda - 155 
 5. Franciszkowo - 49
 6. Jankielówka - 72
 7. Jaśki - 111
 8. Józefowo - 192 
 9. Koniecbór - 153 
 10. Korytki - 38 
 11. Krukówek -  84
 12. Kurianki Pierwsze - 108
 13. Kurianki Drugie - 131 
 14. Lipowo - 113 
 15. Lipówka - 119
 16. Małe Raczki - 159
 17. Moczydły - 120
 18. Planta - 66 
 19. Podwysokie - 84 
 20. Rabalina - 60 
 21. Raczki - 2249
 22. Rudniki - 193
 23. Sidory - 136
 24. Słoboda - 74
 25. Stoki - 99
 26. Sucha Wieś - 141
 27. Szczodruchy - 62
 28. Szkocja - 110
 29. Wasilówka - 139
 30. Wierciochy - 110 
 31. Witówka - 78
 32. Wronowo - 126
 33. Wysokie - 111
 34. Ziółkowo - 83
 35. Żubrynek - 87
 36. Ludwinowo - 29
 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-05 12:57:30 Informację zaktualizowano 2018-12-06 14:36:35, wprowadzający: Mariusz Zalewski, autor: Jadwiga Szymulewska
 

Gmina Raczki zajmuje powierzchnię 14.225 ha, w tym: 

użytki rolne

10.434 ha

73,35 %

lasy i zadrzewienia

2.773 ha

19,49 %

wody

171 ha

1,20 %

tereny zabudowane i zurbanizowane

172 ha

1,21 %

tereny komunikacyjne

334 ha

2,35 %

nieużytki

324 ha

2,28 ha

tereny pozostałe

17 ha

0,12 %

 
Data wprowadzenia informacji 2004-10-19 14:22:42 Informację zaktualizowano 2010-09-14 07:51:23, wprowadzający: Mariusz Zalewski
wersja do druku