Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Raczki  www.raczki.pl
SAMORZĄD GMINNY
Gmina Raczki
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Urząd Gminy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Uproszczone oferty realizacji zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Wybory
ORGANY
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prace Rady
PRAWO LOKALNE
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Planowanie przestrzenne
STAN I MAJĄTEK
Obszar i mieszkańcy
Mienie gminy
Budżet
Dług publiczny
Pomoc publiczna, ciężary publiczne
Stan zatrudnienia
Sprawozdania
INNE
Programy i zamierzenia
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia
Dokumentacja kontrolna
Stypendia sportowe
Rejestr Instytucji Kultury
Informacje nieudostępnione
Petycje
Serwis
Skrzynka Podawcza 2
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Strona główna  

Urząd Gminy
 

 

godziny pracy Urzędu Gminy:
od poniedziałku do piątku:


  7:30 - 15:30
 


załatwianie
spraw

rachunek bankowy urzędu:
Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/Raczki
nr 81 9367 0007 0030 0000 0198 0001

 

Rachunek pomocniczy:

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -

- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, wpływy z należności funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

RACZKI
NAZWA GMINY Raczki
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. suwalski
KOD 16-420
MIEJSCOWOŚĆ Raczki, Plac Kościuszki 14
KONTAKT

tel.(+48 87) 56-85-925
fax (87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl

Wójt Gminy

Andrzej Szymulewski 
tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20
e-mail: wojt@raczki.pl

Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig
e-mail: przewodniczacy@raczki.pl
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper
tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w.21 
e-mail: sekretarz@raczki.pl
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska 
tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
e-mail: skarbnik@raczki.pl

 

 
Data wprowadzenia informacji 2002-09-03 15:10:00 Informację zaktualizowano 2017-10-03 10:55:51, wprowadzający: Administrator efekt.pl
wersja do druku