Urząd Gminy

 

 

godziny pracy Urzędu Gminy:
od poniedziałku do piątku:


  7:30 - 15:30
 


załatwianie
spraw

rachunek bankowy urzędu:
Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/Raczki
nr 81 9367 0007 0030 0000 0198 0001

 

Rachunek pomocniczy:

03 9367 0007 0030 0300 0198 0191  w BS Rutka Tartak O/Raczki -

- podatki i opłaty lokalne, opłata skarbowa, targowa, adiacencka,   za wieczyste użytkowanie, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali,  budynków i gruntów,  wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu należnych odsetek bankowych, wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy ze sprzedaży mienia, darowizny, wpływy z usług, za zajęcia pasa drogowego, za reklamy, wpływy z należności funduszu alimentacyjnego oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

RACZKI
NAZWA GMINY Raczki
RODZAJ gmina wiejska
LOKALIZACJA woj. podlaskie, pow. suwalski
KOD 16-420
MIEJSCOWOŚĆ Raczki, Plac Kościuszki 14
KONTAKT

tel.(+48 87) 56-85-925
fax (87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl

Wójt Gminy

Andrzej Szymulewski 
tel. (87) 56-86-420, 56-85-925 w. 20
e-mail: wojt@raczki.pl

Przewodniczący Rady Gminy Lech Ludwig
e-mail: przewodniczacy@raczki.pl
Sekretarz Gminy Andrzej Czuper
tel. (87) 56-86-421, 56-85-925 w.21 
e-mail: sekretarz@raczki.pl
Skarbnik Gminy Agnieszka Grzędzińska 
tel. (87) 56-86-422, 56-85-925 w.22
e-mail: skarbnik@raczki.pl

 

 

Opublikowane przez: Administrator efekt.pl | Data wprowadzenia: 2002-09-03 15:10:00 | Data modyfikacji: 2017-10-03 10:55:51.
Data wprowadzenia: 2002-09-03 15:10:00
Data modyfikacji: 2017-10-03 10:55:51
Opublikowane przez: Administrator efekt.pl
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
Kierownik jednostki
Andrzej Szymulewski
Kontakt:
Tel: (+48 87) 56-85-925
Fax: (+48 87) 56-86-410
e-mail: ug@raczki.pl